โครงการระยะที่ 2

สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วม จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญที่องค์กรกำลังต้องการ ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาโดย Google เข้าเรียนผ่านระบบ Coursera (ปกติมูลค่า 168$/คน) ทั้งหมด 500 Licenses เรียนได้ถึง 14 ธันวาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การลงทะเบียนสถานศึกษา เพื่อสมัครเข้าสู่โครงการระยะที่ 2

ผู้ดูแลระบบหลักของสถานศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ผู้ดูแลระบบหลักของสถานศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบ

*ขอให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ในส่วน Institution type เลือกเป็น Other โดยใช้ Email

หลังจากกรอกข้อมูล รอระบบสร้าง Console ให้ 5-7 วันทำการ

Facebook Community

Facebook community สำหรับผู้เรียนในโครงการ

Resume Checker

ตรวจฟรี Resume Checker

สมัครงานในแพลตฟอร์ม

เรียนจบแล้ว สมัครงานในแพลตฟอร์ม

No.Plan TopicsDate
1Vocational school – IT Support5 Aug 2022
2Vocational school – Digital Marketing15 Aug 2022
3มรภ.38 แห่ง – IT Support19 Aug  2022
4มรภ.38 แห่ง – Data Analytics Certificate20 Jan 2023
5มรภ.38 แห่ง – Digital Marketing9 August 2022
6University – IT Support26 Oct 2022
7University – Data Analytics Certificate27 Oct 2022
8University – Digital Marketing28 Oct 2022
9Mae Fah Luang University9 Nov 2022
10Khon Kean University10 Nov 2022
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอ

รีวิวจากผู้เรียน